Autor Opinió
15 Gener 2018 a 15:00

El CAC demana prohibir els anuncis de joc durant l’horari protegit

La Grossa de Cap d'Any

La Grossa de Cap d’Any

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) reclama la prohibició d’emetre publicitat de jocs d’atzar i apostes durant la franja d’horari protegit, que va de les 6 a les 22 hores. També demana eliminar la presència de personatges famosos en les comunicacions comercials esmentades i considera que s’ha de limitar l’accés dels menors a les aplicacions de joc gratuït i no permetre bons ni bonificacions que incentivin el joc.

El CAC considera que ateses les repercussions que aquestes activitats poden tenir sobre els menors, els joves i les persones vulnerables, cal prestar una especial atenció a aquests col·lectius per la consideració del joc patològic com a trastorn addictiu i la seva incidència en l’àmbit de la salut pública.

Concretament, el Consell vol posar de manifest que són precisament les comunicacions comercials d’apostes durant les retransmissions en directe d’esdeveniments esportius, hípics o qualsevol altre de naturalesa competitiva les que més risc i addicció generen, especialment entre les persones menors d’edat.

Les dades indiquen un creixement molt important del joc en línia i un augment en paral·lel de les ludopaties derivades d’aquest fenomen, amb l’agreujant que les persones triguen menys temps a adquirir-les. En concret, si en el joc presencial (com ara les màquines escurabutxaques) calen entre 7 i 10 anys per desenvolupar una ludopatia, en el joc per internet només calen entre 1 i 2 anys.

El resultat és que entre els menors de 26 anys el joc en línia ja és la causa principal de ludopatia.

En aquest sentit, a més, cal tenir present que una part substancial dels anuncis que es fan durant les retransmissions esportives corresponen a operadors de joc i apostes en línia. En concret, segons un informe del CAC, els anuncis de joc en línia van copar el 45% de la publicitat d’una retransmissió esportiva de ràdio i el 20% de la publicitat d’un partit de futbol.

El Consell ha fet aquestes consideracions en un Acord, aprovat ahir, 9 de gener, pel Ple del CAC, en resposta a la sol·licitud efectuada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el Projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable. L’Acord del CAC va ser aprovat per unanimitat.

L’Acord del Consell suposa un reforçament de les restriccions que preveu el Ministeri pel que fa a les comunicacions comercials sobre joc. El CAC ho justifica tot considerant que actualment la protecció dels menors no queda prou garantida.

Pel que fa a les restriccions horàries, el Projecte de reial decret proposa, en el seu redactat actual, prohibir les comunicacions comercials sobre joc durant les franges de protecció reforçada per als esdeveniments en directe, així com l’establiment de regulacions diferents per a la resta de comunicacions comercials, segons la tipologia de joc. Les franges de protecció reforçada són entre les 8 i les 9 hores i entre les 17 i les 20 hores en el cas dels dies laborables i entre les 9 i les 12 hores dissabtes, diumenges i festius.

El CAC, davant l’evidència, entre altres consideracions, que molts esdeveniments esportius es juguen en cap de setmana a partir de les 12 hores, demana reforçar les restriccions i proposa estendre la prohibició a la totalitat de l’horari protegit, que va de les 6 a les 22 hores tots els dies de l’any. El CAC justifica aquesta petició en el fet que la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, estableix que els programes d’atzar i apostes només es poden emetre entre l’1 i les 5 de la matinada, si bé no estableix disposicions específiques a les comunicacions comercials sobre les activitats de joc.

Personatges famosos

Pel que fa a la presència de personatges famosos, reals o de ficció, en els anuncis, el CAC també demana endurir les restriccions que estableix el Projecte de reial decret, en el sentit de prohibir-ne la presència amb caràcter absolut.

El Projecte de reial decret admetia la possibilitat, entre d’altres, que personatges famosos fossin precisament els protagonistes de pronunciar el missatge de “Juga amb responsabilitat”. Segons els CAC, aquesta possibilitat podria confondre les campanyes de prevenció amb les comunicacions comercials de les activitats de joc. Pel CAC, l’única opció perquè hi apareguin personatges de rellevància seria en les campanyes específiques de prevenció dels riscos del joc que duguin a terme les administracions públiques o les entitats que no tinguin cap relació amb cap operador de joc.

El CAC també creu que la narració de la comunicació comercial no ha de ser realitzada per les mateixes persones que duen a terme la retransmissió de l’esdeveniment o que hi participin. Segons el Consell, aquest supòsit podria causar confusió entre la comunicació comercial i la retransmissió mateixa, ja que situaria les persones locutores, ni que sigui indirectament, com a incitadores de l’acció d’apostar.

En el mateix sentit, el CAC proposa que hi hagi una identificació més clara de les comunicacions comercials, de manera que la sobreimpressió de la paraula “publicitat”, “publi” o similar s’hauria de mantenir durant tota l’emissió de la comunicació comercial.

Aplicacions de joc gratuït i bons per incentivar el joc

El Projecte de reial decret preveu la possibilitat que els operadors de joc ofereixin, en les seves plataformes, aplicacions de joc gratuït com a element promocional. El Consell considera que s’hauria de recollir expressament la prohibició d’accés dels menors a aquestes aplicacions de joc gratuït en les comunicacions comercials, atès que poden ser la porta d’entrada al joc i generar un hàbit que, en arribar a la majoria d’edat, podrien comportar, entre altres efectes, una addicció al joc.

Així mateix, el Projecte preveu la possibilitat que l’operador de joc realitzi activitats de promoció per a l’oferta dels jocs que comercialitzi, incloent-hi les circumscrites a jocs específics o participacions o apostes concretes, podent oferir bons o bonificacions per la inscripció o participació de la persona que jugui, sempre que es compleixin unes cauteles determinades.

El CAC considera que, atès el caràcter d’incentivació al joc d’aquest tipus de promocions i els seus efectes, d’aquestes activitats —tant de bons i bonificacions com d’ofertes de joc gratuït—, no se n’ha de donar publicitat en els mitjans de comunicació.

Switch to mobile version