Autor Ensenyament
25 Març 2018 a 10:00

Els coneixements d’anglès dels alumnes de 4t d’ESO  superen  l’objectiu de la Unió Europea

 Per al 2020

Aptis Joan Mateo

Els alumnes catalans de 4t d’ESO superen en coneixements d’anglès l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 que demana,com a mínim, que el 50% dels joves de 15 anys siguin capaços de mantenir una conversa simple, és a dir, que comptin amb un nivell B1 o superior Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Així ho constaten els resultats d’una prova externa realitzada pel British Council el passat mes de novembre, duta a terme a 1.416 alumnes de 51 centres públics i concertats (els mateixos que participen a les proves PISA) en què els alumnes catalans han obtingut una puntuació global del 65,9%. Aquest matí el president del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, Joan Mateo, n’ha presentat els resultats en roda de premsa.
El propòsit d’aquesta avaluació, encarregada pel Consell Superior d’Avaluació de Catalunya al British Council, és el de dibuixar el mapa de Catalunya en llengua anglesa i conèixer d’aquesta manera en quin nivell es troba l’alumnat català. Joan Mateo ha explicat que “els resultats obtinguts permeten redefinir i fixar un nou objectiu estratègic de país i situar el nivell de domini al 75% per a la propera legislatura (4 anys) a la finalització de l’ensenyament obligatori”.
El president del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya ha remarcat durant la presentació que “la prova Aptis del British Council actua en el marc del nostre sistema de forma semblant a com ho fa PISA per a la resta de competències clau”. “Ens dona un referent extern que ens permet comparacions amb els indicadors internacionals. També la similitud amb les puntuacions de les nostres proves els hi atorga un plus de validesa”, ha afegit Mateo.
Concretament, els alumnes han realitzat la prova Aptis per a Joves, una eina d’avaluació de l’anglès desenvolupada pel British Council i dissenyada específicament per a adolescents entre 13 i 17 anys. La prova s’estructura en quatre parts: comprensió oral (Listening), comprensió lectora (Reading), expressió escrita (Writing) i expressió oral (Speaking). Els joves són avaluats a través de temàtiques i escenaris amb què se senten identificats com, per exemple, les xarxes socials, els deures o esdeveniments i esports escolars.
Resultats globals
Els resultats obtinguts pels alumnes que han realitzat la prova Aptis, d’acord amb els nivells del MECR, són els següents: 0,4% en el nivell A0, un 7,1% en A1, un 24,7% en A2, un 36% en B1, un 24,7% en B2 i un 5,2% en el C. Així doncs, els que es troben en un nivell B1, B2 i C suposen un 65,9%, un 15,9% més que els objectius europeus del 2020. A més, els resultats també superen els objectius de Govern definits en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar per al 2018, que marquen que més d’un 50% d’alumnes de 4t d’ESO han d’assolir el nivell B1 del MECR en la primera llengua estrangera.

Pel que fa a les dimensions avaluades, els resultats desagregats mostren la superioritat de les puntuacions en els àmbits de recepció del missatge (reading and listening), que no en els de producció (writing and speaking).

La comparativa entre la distribució de l’alumnat en la prova d’anglès de 4t d’ESO duta a terme aquest 2018 pel Consell Superior d’Avaluació i en l’Aptis mostra una important similitud. En aquest sentit, Mateo ha apuntat que “en tot cas la prova externa del Consell resulta, en general, lleugerament més difícil i és especialment exigent en els nivells inferiors: un 7,5% no superen el nivell mínim de la prova Aptis per un 13,7% que no ho fan en la de 4t d’ESO”.
L’explotació del qüestionari adjunt a la prova permet també analitzar altres elements d’importància metodològica:
–          La gran importància que els alumnes li concedeixen a l’aprenentatge de l’anglès, per a la seva projecció personal, educativa i professional.
–          L’ampli percentatge d’alumnes que fan extraescolars en anglès (62,1%).
–          La força creixent que té en la seva formació lingüística el fet d’escoltar cançons i visitar pàgines web en anglès.
–          L’ús cada cop més ampli de recursos didàctics en l’aula. Tot i això, el llibre de text segueix essent el més emprat.
–          L’increment de centres que treballen matèries no lingüístiques en anglès (48,3%).
Switch to mobile version