Autor Societat
25 Març 2018 a 18:00

La Diputació destina 15 milions d’euros a garantir el benestar social

Els ajuntaments rebran 12’6 meurs i els consells comarcals 2’4 meurs

Educacio 360º Mercè Conesa

 Foto: arxiu

La Diputació de Barcelona ha aprovat un nou programa valorat en 15 milions d’euros per garantir el benestar social de la demarcació. El pla, destinat als municipis i comarques, vol contribuir a garantir les necessitats socials bàsiques, l’atenció a situacions urgents o de greu necessitat social i assegurar la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat. També preveu contribuir al reforç dels equips professionals de serveis socials i la realització d’activitats socioeducatives de lleure infantil.

A nivell municipal (12’6 milions) i dels consells comarcals (2’4 milions), el repartiment s’ha dut a terme en funció de la població i de la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant. Com a criteri comarcal s’ha tingut en compte, a més, el número de municipis als quals es dóna servei, exceptuant, en aquest cas, l’Ajuntament de Barcelona (amb qui la Diputació de Barcelona té signat un conveni bilateral de col·laboració) i el de Fogars de la Selva (que pertany a la comarca gironina de La Selva).

Suport específic als petits municipis

Aprovat en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019“, aquest nou programa també preveu una línia de suport específic als municipis de fins a 1.000 habitants, amb l’assignació d’un import fix en el moment de calcular la distribució dels ajuts i, entre d’altres avantatges, tindran la possibilitat de demanar assistència tècnica i jurídica reforçada.

A través del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la corporació desplega l’exercici de les seves competències en matèria de cooperació i assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral als governs locals, però també centrada en les persones i en l’aposta per la diversificació econòmica del territori.

Programa complementari de garantia de benestar social 2018.pdf
Switch to mobile version