Autor Sanitat
30 Març 2018 a 10:00

La tuberculosi no supera el miler de casos anuals

Al 2016 i per primer cop

poster tuberculosi

El darrer informe epidemiològic de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya recull que l’any 2016 es van diagnosticar al nostre país un total de 1.000 casos de tuberculosi (TB). Aquesta xifra representa una taxa d’incidència de 13,3 casos per 100.000 habitants, que reflecteix una davallada del 7,6 % respecte a l’any 2015 (14,4 per 100.000 habitants), quan es van notificar 1.083 casos.
D’aquests, el 61,9% són homes i el 38,1% dones, amb unes taxes de 16,7 i 10 casos per 100.000 habitants, respectivament. L’edat mitjana de les persones afectades és de 44,7 anys, i és significativament més alta en els casos autòctons (50,1 anys) que en els que afecten persones nascudes a l’estranger (38,4 anys). En aquest sentit, el 45,8% dels casos s’han donat en població immigrada, un col·lectiu on la incidència és més de 4 vegades superior a la incidència en la població autòctona (35,4 casos i 8,7 casos per 100.000 habitants).
Pel que fa als casos pediàtrics (fins als 14 anys d’edat), l’Informe anual 2016. Situació epidemiològica i tendència de l’endèmia tuberculosa a Catalunya indica que se’n van diagnosticar 68 (el 6,8% del total). La taxa de tuberculosi en infants és de 5,8 casos per 100.000 habitants, una taxa que ha disminuït un 20,5% respecte a l’any anterior.
La tuberculosi és una malaltia infecciosa, per tant, transmissible, produïda pel microbi Mycobacterium Tuberculosis. I tot i que es pot prevenir i curar des de fa algunes dècades, constitueix la novena causa de mort a tot el món i la principal causa de mort per un únic agent infecciós, superant al VIH.
Pot perjudicar a diversos òrgans, però afecta principalment als pulmons. En aquests casos es transmet de persona a persona per l’aire a través dels esternuts, la tos o bé la saliva. Si les persones afectades segueixen el tractament de manera correcta es poden curar completament i evitar l’aparició de resistències a fàrmacs.
Horitzó de futur: eliminar la tuberculosi l’any 2050
Catalunya, d’acord amb l’estratègia mundial de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aspira a aconseguir una reducció del 80% en la taxa d’incidència de tuberculosi l’any 2030, en comparació de la del 2015, i l’eliminació de la malaltia a l’any 2050. Per aconseguir-ho s’ha d’accelerar el declivi anual de la tuberculosi que s’observa en els darrers nou anys. Així com també, per prevenir futurs casos de tuberculosi i aconseguir-ne l’eliminació, cal identificar i tractar les persones amb infecció tuberculosa latent i aconseguir el compliment del tractament, especialment entre els contactes dels casos amb tuberculosi pulmonar.
L’evidència de la reducció sostinguda del nombre de casos de tuberculosi notificats a Catalunya, coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Tuberculosi, aquest dissabte 24 de març. Port el lema global ‘Units per posar fi a la tuberculosi’, amb el qual l’OMS recorda que només es pot erradicar la tuberculosi amb estratègies coordinades i esforços conjunts per eliminar-la. Aquesta celebració anual recorda la data de 1882 quan el doctor Robert Koch va anunciar que havia descobert el bacil que causa la tuberculosi.
Com cada any, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) s’uneix a centenars d’altres organitzacions de tot el món per crear consciència de la tuberculosi al territori. Entre les accions previstes, en destaca una intervenció de sensibilització adreçada als professionals sanitaris de la xarxa assistencial –que  porta per títol Pot ser tuberculosi?–, a fi de recordar-los el paper clau que tenen en relació al diagnòstic precoç de les persones afectades per la malaltia.
Les dades de tuberculosi al món
Tot i el progrés significatiu de les últimes dècades, al món s’estima que el 2016 hi havia un total de 10,4 milions de persones que van contraure la malaltia, de les quals 1,6 milions (un 16%) va morir. Dels afectats per tuberculosi, el 90% eren homes, el 10% ja estaven infectats prèviament pel VIH i el 56% dels casos es localitzaven a cinc països: l’Índia, Indonèsia, la Xina, Filipines i Pakistan.
Segons estimacions de l’OMS, 490.000 casos de tuberculosi eren resistents a la isoniazida i també a la rifampicina, els dos antibiòtics més comunament utilitzats per tractar aquesta malaltia. I el 47% d’aquests casos es concentraven a l’Índia, la Xina i els països de la Federació Russa.
Les dades del darrer informe conjunt de l’OMS i del Centre Europeu de Prevenció i Control de les Malalties (ECDC) –corresponents a l’any 2016–, 52 països de la Regió d’Europa de l’OMS van notificar 290.000 casos de tuberculosi, que suposen el 3% del total de casos mundials, amb una taxa d’incidència mitjana de 31,6 casos per 100.000 habitants
En els 30 països de la UE/EEE, es van notificar un total de 58.994 casos, amb una taxa d’incidència d’11,4 per 100.000 habitants, un 2,6% inferior a la de 2015. Un total de 21 països presenten una taxa igual o inferior a 10 casos per 100.000 habitants, i 9 països, superior a 10 casos per 100.000 habitants.
Pel que fa a Espanya, amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, ocupa el desè lloc entre els països més afectats de la Unió Europea, després de Romania (74), Lituània (53), Letònia (37), Bulgària (27), Portugal (20), Polònia (18), Estònia (16), Malta (13) i Croàcia (12).
Switch to mobile version