Autor Economia
17 Març 2018 a 10:00

Les exportacions a l’estranger representen el 39% del PIB català

El PIB assoleix la xifra de 234.651 milions d’euros el 2017

export-import Catalunya 2010-17

L’any 2017 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 234.651 milions d’euros, xifra que representa un creixement anual del 3,4%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment de l’activitat consolida un creixement superior al 3% durant tres anys consecutius, fet que no es produïa des de fa 10 anys. La taxa de creixement anual de l’economia catalana supera en 3 dècimes l’espanyola (3,1%) i està per sobre de la mitjana de la UE-28 (2,4%).
Des de l’òptica de la demanda, destaca la continuïtat del dinamisme de les exportacions totals a l’estranger, que mantenen un creixement del 6,3% i assoleixen el valor de 92.435 milions d’euros l’any 2017. Aquest augment continuat ha permès que hagin passat de representar el 30% del PIB l’any 2010 al 39% l’any 2017.
Des de la perspectiva de l’oferta, els sectors de la indústria (46.170 milions d’euros) i la construcció (10.422 milions d’euros) han liderat el creixement econòmic del 2017 (amb un 4,9% i 4,7%, respectivament). El sector serveis ha generat 156.489 milions d’euros i ha augmentat l’activitat un 2,9%, dues dècimes menys que el 2016. I les branques agràries disminueixen el 3,1%.

L’evolució trimestral mostra que el creixement interanual del PIB ha anat augmentant moderadament al llarg de l’any, des del 3,3% interanual al primer trimestre fins al 3,5% al quart trimestre. La variació intertrimestral del PIB al quart trimestre ha estat del 0,8%, una dècima inferior als trimestres precedents

Switch to mobile version