Autor Articles i estudis
10 Març 2018 a 15:00

Puc ajudar a ONG’s i Fundacions mentre consumeixo ??

Menjador escolar

Menjador escolar // Imatge del web www.fapac.cat

Si heu seguit els articles anteriors, (https://goo.gl/cTgVQJ) sabreu ja que d’un temps ençà és el consumidor qui pot tenir el dret de “governar” les seves compres, a fomentar el comerç de proximitat i, d’aquesta manera permetre l’entrada de petits productors i artesans en favor d’una economia més sostenible.

També vaig explicar en articles anteriors (https://lnkd.in/dswYxks) que comencen a existir iniciatives perquè no siguin les grans multinacionals de la distribució que marquin els preus de compra i venda, els marges de beneficis etc i, que tinguin poder per crear una escassetat d’oferta d’un o diversos productes.

La resposta a la pregunta de l’encapçalament és afirmativa i al Club de Consum Col·laboratiu
Winconsuming podràs beneficiar una fundació o ONG (si formes part del seu equip de Consum) repartint entre l’1 i el 14% (segons producte) de les teves compres.

I segur que estaràs més satisfet / a de donar-li aquesta sortida a part del benefici de la teva compra de destinar a augmentar els beneficis d’aquestes multinacionals de les que parlàvem anteriorment.

Considerem per tant que si una associació o ONG està dins el Club i el teu formes part equip de Consum d’aquesta associació o ONG, aquest marge de la compra pot dedicar-se a una bona causa del teu barri, ciutat etc tals beques menjador, activitats de lleure o esportives, problemes de salut no coberts per la Seguretat Social etc.

Amb aquest exemple, vull salvar una de les principals reticències dels consumidors a associar-se a un Club de Consum Col·laboratiu: No veiem els avantatges socials que acompanyen els avantatges econòmics d’efectuar les compres mitjançant el Club de Consum col·lectiu.

Una d’aquestes iniciatives és WINCONSUMING, un Club de Consum Col·laboratiu que en aquests moments es troba en fase de pre-llançament i del que qualsevol persona pot convertir-se en accionista (no imprescindible) per 250 euros. La inscripció a aquest Club com a associat és gratuïta fins al proper 31 de Març.

Punxa en el següent enllaç

https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MU para poder associar-te i, per accedir a tota la informació del Club de compres Col·laboratiu punxa sobre el logo.

Pots seguir-nos al Facebook (https://goo.gl/o7rNSJ) i en Linkeden: (https://goo.gl/E1YhfL)

¿¿Puedo ayudar a ONG’s y Fundaciones mientras consumo??

Si habéis seguido los artículos anteriores,(https://goo.gl/cTgVQJ) sabréis ya que de un tiempo a esta parte es el consumidor quien puede tener el derecho de “gobernar” sus compras, a fomentar el comercio de proximidad y, de esta manera permitir la entrada de pequeños productores y artesanos en favor de una economia más sostenible.

También expliqué en articulos anteriores (https://lnkd.in/dswYxks) que empiezan a existir iniciativas para que no sean las grandes multinacionales de la distribución quienes marquen los precios de compra y venta, los margenes de beneficios etc y, que tengan poder para crear una escasez de oferta de uno o varios productos.

La respuesta a la pregunta del encabezado  es afirmativa y en el Club de Consumo Colaborativo
Winconsuming podràs beneficiar a una fundación u ong (si formas parte de su equipo de Consumo) repartiendo entre el 1 y el 14% (según producto) de tus compras.

Y seguro que estarás más satisfecho/a de darle esta salida a parte del beneficio de tu compra que destinarlos a aumentar los beneficios de esas multinacionales de las que hablabamos anteriormente.

Consideremos por tanto que si una asociación u ong està dentro del Club y tu formas parte delEquipo de Consumo de esa asociación u ong, ese margen de la compra puede dedicarse a una buena causa de tu barrio, ciudad etc tales becas comedor, actividades de ocio o deportivas, problemas de salud no cubiertos por la Seguridad Social etc.

Con este ejemplo, quiero salvar una de las principales reticencias de los consumidores a asociarse a un Club de Consumo Colaborativo: No vemos las ventajas sociales que acompañan a las ventajas económicas de efectuar las compras mediante el Club de Consumo Colectivo.

Una de esas iniciativas es WINCONSUMING, un Club de Consumo Colaborativo que en estos momentos se encuentra en fase de pre-lanzamiento y del que cualquier persona puede convertirse en accionista (no imprescindible) por 250 euros. La inscripción a ese Club como asociado es gratuita hasta el próximo 31 de Marzo.

Pincha en el siguiente enlace

https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MUpara poder asociarte y, para acceder a toda la información del Club de compras Colaborativo pincha sobre el logo.

Puedes seguir-nos en Facebook (https://goo.gl/o7rNSJ ) y en Linkeden: ( https://goo.gl/E1YhfL )

Switch to mobile version