Autor Economia
14 Abril 2018 a 10:00

L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,93%

Respecte al març de 2017

autònoms PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament el creixement de l’afiliació neta al RETA produït el març. En termes interanuals destaca l’evolució positiva de Lleida i Tarragona, províncies que havien experimentat variacions negatives. Cal remarcar el creixement interanual en el nombre d’autònoms de Girona, que és de gairebé el doble de la mitjana catalana.
  • Les dades demostren que la nova llei encara té recorregut per fer-la més atractiva i per això Autònoms PIMEC reitera la necessitat de posar en marxa mesures enfocades a millorar les cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms, tant en l’àmbit de la reforma del RETA com en la conscienciació del col·lectiu sobre com afectarà en el futur les cotitzacions que paguen en el present.
  • Així ho va exposar el passat 21 de març davant la Subcomissió per a l’estudi de la reforma del RETA al Congrés dels Diputats. En aquesta compareixença, Autònoms PIMEC també va traslladar les propostes elaborades per la Comissió Economicofiscal de PIMEC, així com les enfocades a lluitar contra la bretxa digital i ajudar a l’emprenedor a aprofitar les oportunitats de la digitalització.

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

551.015

395.023

62.472

39.466

54.054

3.236.867

Variació interanual (%)

0,93%

0,97%

1,66%

0,19%

0,31%

1,30%

Variació interanual (nombre)

5.066

3.804

1.023

74

165

41.498

Variació intermensual (%)

0,76%

0,59%

1,51%

0,30%

1,49%

0,78%

Variació intermensual (nombre)

4.147

2.304

932

117

794

25.173

Altes respecte el mes anterior

11.509

7.775

1.777

488

1.469

68.191

Baixes respecte el mes anterior

7.362

5.471

845

371

675

43.018

 

Switch to mobile version