Autor Articles i estudis
18 Abril 2018 a 18:00

Les incongruències audiovisuals indueixen a un augment de les ondes cerebrals theta

Imatge Web UPF

Imatge Web UPF

La il·lusió de McGurk és un fenomen perceptiu que ha estat molt emprat com a model per il·lustrar la integració entre la vista i l’oïda en la percepció humana. Aquest efecte succeeix, per exemple, quan veiem una persona que parla i el moviment dels llavis no es correspon amb allò que escoltem, com a les pel·lícules doblades. Aleshores es diu que els ulls enganyen a l’oïda perquè l’estímul visual és capaç de recrear sons en els nostres oïdes que mai no han estat produïts. Es dóna, per tant, un conflicte entre la informació auditiva y la visual.

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra proposen: la il·lusió de McGurk sorgeix com a resultat de la tendència que té el cervell de resoldre el conflicte perceptiu, en un estudi liderat per Salvador Soto Faraco, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), cap del Multisensory Research Group (MRG) del Centre de Cognició i Cervell (CBC) de la UPF, publicat conjuntament amb Luis Moris Fernández i Mireia Torralba, membres del seu equip, a l’European Journal of Neuroscience.

Aquest treball parteix de la hipòtesi que els estímuls de McGurk, i en general qualsevol incongruència en els estímuls audiovisuals, involucren respostes cerebrals de conflicte. Els casos més generals d’incongruència han estat en la seva majoria relacionats amb un conflicte entre acció i percepció. Per exemple, l’efecte Stroop,emprat com a test diagnòstic del dèficit d’atenció amb hiperactivitat o TDAH, i que té a veure amb la interferència que es produeix quan l’individu ha d’indicar el color de la tinta en què està escrita una paraula i que no coincideix amb el seu significat (per exemple: paraula “verd”, escrita en tinta vermella).

Per contrastar la hipòtesi de sortida, els investigadors s’han fixat en les variacions de les ondes cerebrals del tipus theta (fluctuacions periòdiques al voltant de 6Hz), un marcador ben conegut per a la resposta cerebral al conflicte, de disset individus participants en un estudi mitjançant l’ús d’electroencefalogrames. Les ondes theta relacionades amb conflicte provenen d’àrees frontals del cervell, relacionades amb el control executiu.

Els resultats de l’estudi mostren que la percepció dels estímuls audiovisuals McGurk, de la mateixa manera que, en general, les incongruències audiovisuals, indueixen un augment en l’activitat del cervell en la banda electrofisiològica corresponent a les ondes theta. A més, en aquest mateix treball s’ha demostrat que aquesta resposta al conflicte és similar a la provocada per conflicte acció-percepció produït, com s’ha comprovat en els mateixos disset individus participants en aquest estudi, utilitzant l’efecte Stroop.

Del resultats obtinguts es desprèn que la resolució de conflictes perceptius, com el produït per la il·lusió de McGurk, implica el mateix tipus de mecanismes que altres tipus de conflicte perceptiu en el cervell i per tant, els autors proposen tenir en compte aquest fenomen per a l’estudi de la integració multisensorial de la percepció humana, cosa que no s’ha fet fins ara.

Treball de referència:

Luis Morís Fernández, Mireia Torralba, Salvador Soto-Faraco (2017), Theta oscillations reflect conflict processing in the perception of the McGurk illusion”, Eur J Neurosci, doi: 10.1111/ejn.13804.

Switch to mobile version