Autor Economia
16 Maig 2018 a 18:00

L’afiliació al RETA augmenta en un +0,42% a Catalunya

autònoms PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament el creixement en l’evolució de l’afiliació neta al RETA produït a l’abril, així com el manteniment del ritme alcista des de fa més de tres anys, i que demostra que els professionals autònoms siguin en aquests moments un dels àmbits més dinàmics de l’economia catalana i espanyola.
  • Per províncies, Lleida i Tarragona observen descensos en relació a l’any anterior, que contrasten amb importants creixements a Girona i Barcelona.
  • Davant la imminent formació del nou Govern català, Autònoms PIMEC reclama la creació efectiva del Consell Català de l’Autònom, previst en el decret 18/2010, per dotar a Catalunya d’un espai de participació i diàleg social amb plena operativitat i per impulsar i donar resposta a les inquietuds i necessitats d’aquest col·lectiu.

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

552.359

395.517

63.149

39.304

54.389

3.247.941

Variació interanual (%)

0,42%

0,61%

0,68%

-0,46%

-0,57%

0,87%

Variació interanual (nombre)

2.326

2.391

429

-181

-313

27.980

Variació intermensual (%)

0,24%

0,13%

1,08%

-0,41%

0,62%

0,34%

Variació intermensual (nombre)

1.344

494

677

-162

335

11.074

Altes respecte el mes anterior

11.683

8.071

1.871

548

1.193

66.500

Baixes respecte el mes anterior

10.339

7.577

1.194

710

858

55.426

 

Switch to mobile version