Autor Societat
29 Agost 2018 a 18:00

El Govern aprova el PAAE 2018

El nombre d’actuacions programades és de 320

Programa anual d’actuació estadística 2016

Programa anual d’actuació estadística 2018

El Govern ha aprovat, el passat dimarts, el Programa anual d’actuació estadística 2018 (PAAE 2018), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. El nombre d’actuacions programades per aquest any és de 320.
En l’àmbit de la producció estadística, destaquen actuacions com el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya (Idescat i Departament d’Empresa i Coneixement), que permetrà disposar, entre altra informació, del càlcul del PIB del sector turístic, o l’Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària (Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector. També són novetats, entre d’altres, el Compte de fluxos de materials (Idescat), que permetrà obtenir per primera vegada a Catalunya un conjunt d’indicadors de l’ús de recursos naturals (Idescat), l’Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), l’Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs (Departament d’Ensenyament), les Estimacions de població centenària (Idescat), o l’inici dels treballs per a l’elaboració de l’Índex d’igualtat de gènere (Idescat i Departament de la Presidència), que permetrà avaluar l’estat i l’evolució temporal en la igualtat de gènere.
En l’àmbit de la difusió estadística i la promoció de l’estadística, destaca l’estadística de la Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques, amb voluntat de potenciar l’ús de les dades estadístiques.
Finalment, pel que fa a la resta d’àmbits, destaquen el Projecte Qualitas (de documentació dels processos estadístics seguint l’estàndard internacional GSBPM-Generic Statistical Business Process Model) i els avenços en l’elaboració dels registres estadístics bàsics de Població, Entitats i Territori. Així mateix, continuen els treballs de la Plataforma Cerdà, que és l’arquitectura tecnològica sobre la qual s’implementen, principalment, els tres registres estadístics bàsics esmentats.
Switch to mobile version