Autor Sanitat
25 Agost 2018 a 15:00

Tres de cada 100 baixes laborals de 5 dies o més són atribuïbles al tabac

En treballadors/es de 35 a 64 anys

Dia Mundial sense Tabac Setmana sense fum.//Foto: Agencia Salut Publica

Dia Mundial sense Tabac Setmana sense fum.//Foto: Agencia Salut Publica

Al voltant d’un 3% dels episodis d’incapacitat temporal (IT) de 5 dies o més a Catalunya en treballadors de 35-64 anys són atribuïbles al tabac, amb una tendència ascendent en tots dos sexes. Aquesta és la conclusió d’un treball dut a terme per professionals del Departament de Salut i publicat recentment a la Revista Española de Salud Pública.

Segons l’estudi, a Catalunya el percentatge d’episodis i de dies d’incapacitats temporals atribuïbles (ITA) al consum de tabac va ser superior en homes (3,9%; 5,5%, respectivament) que en dones (2,3%; 1,5% respectivament) entre 2007 i 2016. La tendència de la ITA va ser ascendent, encara que en els anys 2014-2016 hi ha un descens respecte de la màxima, registrada el 2013.
Malalties respiratòries, primera causa de IT atribuïble al tabac
Per grup diagnòstic, tant en homes com en dones, es va observar que la primera causa de IT atribuïble va ser el grup de malalties respiratòries, seguit de les malalties cardiovasculars i de les neoplàsies (tumors). En canvi, la distribució dels dies atribuïbles va variar segons el sexe: en homes, el grup amb més dies atribuïbles va ser el de les malalties cardiovasculars, seguit del de les malalties neoplàsiques i el de les malalties respiratòries, mentre que en les dones, els grups amb més dies atribuïbles van ser les malalties respiratòries, seguides de les cardiovasculars i les neoplàsies.
Tot i la legislació actual, la prevalença de fumadors en el grup d’edat 35-64 descendeix molt lentament entre 2007 i 2016 en homes (35,8% i 32,3% respectivament) i augmenta en dones (25,6% i 28,7% respectivament).
L’article “La incapacidad temporal atribuïble al consumo de tabaco en trabajadores de 35-64 años. Cataluña, 2007-2016” recorda la importància de seguir reforçant les iniciatives per a la prevenció i control del tabaquisme per combatre els efectes adversos sobre la salut i la productivitat. Les accions de promoció de la salut en empreses, incloent les intervencions per deixar de fumar, reporten un estalvi en dies en IT per totes les causes.
Switch to mobile version