Autor Ensenyament
3 Novembre 2018 a 10:00

Comença el procés per renovar els consells escolars dels centres

3.855 públics i 703 concertats

eleccions consells escolars 2018//Cartell

eleccions consells escolars 2018//Cartell

La Conselleria d’Ensenyament ha iniciat el procés per tal de renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics. A través d’aquestes eleccions, els consells escolars renovaran la meitat dels seus membres: representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa. Les eleccions als consells escolars se celebren cada dos anys.
El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, determinat per la Llei d’educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre, com ara el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres de titularitat concertada, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Les votacions a les eleccions de 2018 tindran lloc entre el 28 i el 30 de novembre en un total de 3.855 centres públics i 703 centres concertats, i els nous membres elegits prendran possessió abans del 21 de desembre.
El consell escolar està format per persones de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants del professorat, de les famílies, de l’alumnat a partir de 1r d’ESO, de PAS i un representant de l’Ajuntament. També el cap d’estudis i el secretari del centre en cas de centres públics i 3 representants del titular del centre en el cas dels concertats.
La Conselleria vol promoure la participació en les eleccions per la renovació dels consells escolars amb l’objectiu d’enfortir els projectes educatius i que la comunitat educativa, al mateix temps, senti com a propi el projecte i el centre. Els consells són institucions que fomenten la cohesió social i la millora de l’èxit educatiu de tots els alumnes.
Amb la finalitat de fomentar la participació, Ensenyament repartirà prop de 8.400 cartells informatius als centres, AMPES i altres membres de la comunitat educatives. A més, es promouran les votacions amb tota la informació en una campanya a través de les xarxes socials, del web del Departament, del web Família i Escola, així com el Portal de centres del Departament i el Portal de centres d’altres titularitats.
Switch to mobile version