Autor Economia
10 Febrer 2019 a 15:00

L’economia catalana va créixer un 2,6%

Durant el 2018

PIB Economia catalana// Conselleria Economia

PIB Economia catalana// Conselleria Economia

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 2,2% al quart trimestre del 2018, segons l’Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda conjuntament amb l’Idescat. Per sectors d’activitat, van mostrar increments la construcció (4,0%) i els serveis (3,3%), mentre que la indústria va disminuir un 1,5% i l’agricultura, un 1,1%. En termes intertrimestrals, el PIB de l’economia catalana va créixer un 0,6%.

En el conjunt del 2018, l’economia catalana va créixer un 2,6%, segons l’Avanç del PIB. Per sectors, tots van mostrar increments (la construcció un 4,9%, els serveis un 3,0% i la indústria un 1,4%), excepte l’agricultura (−1,7%)

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d’estacionalitat. AvançCatalunya.
T4/2018 T3/2018 T2/2018 T1/2018
PIB. Variació interanual 2,2 (a) 2,5 (r) 2,8 (r) 3,1 (r)
Agricultura -1,1 (a) -0,9 (r) -1,7 (r) -3,2 (r)
Indústria -1,5 (a) 0,4 (r) 2,7 (r) 4,2 (r)
Construcció 4,0 (a) 4,3 (r) 5,7 (r) 5,6 (r)
Serveis 3,3 (a) 3,0 (r) 2,9 (r) 2,8 (r)
PIB. Variació intertrimestral 0,6 (a) 0,5 (r) 0,6 (r) 0,6 (r)

El producte interior brut (PIB) trimestral de l’economia catalana és un producte estadístic que té com a principal objectiu presentar el resultat final de l’activitat de producció dels agents econòmics en el territori des d’una perspectiva temporal.

El PIB es pot avaluar des de l’òptica de l’oferta i de la demanda. Des del punt de vista de l’oferta, el PIB permet avaluar l’aportació de les diferents branques productives (agricultura, indústria, construcció i serveis) al conjunt de l’economia. En el cas dels serveis, la informació es presenta detallada en tres agrupacions de branques:

  1. Comerç, transport i hostaleria
  2. Activitats immobiliàries, professionals i altres
  3. Administració pública, educació, sanitat i serveis socials

Des del punt de vista de la demanda, el PIB analitza l’ús final dels béns i serveis produïts en l’economia catalana, en funció de si van adreçats a consum final, inversió o al comerç exterior.

L’Idescat elabora trimestralment les dades del PIB de Catalunya des de l’òptica de l’oferta i de la demanda i difon els resultats a preus corrents, en índexs en volum, i les corresponents variacions trimestrals i anuals.

Switch to mobile version