Autor Societat
3 Març 2019 a 15:00

Mesures encaminades a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a les empreses

PIMEC en valora positivament l’impuls

La Síndrome de covada o l'embaràs psicològic dels homes // Imatge maternidadfacil.com

La Síndrome de covada o l’embaràs psicològic dels homes // Imatge maternidadfacil.com

Després de conèixer els acords del Consell de Ministres de divendres, entre els quals hi ha el Reial Decret Llei amb mesures urgents per garantir la igualtat de tracte d’oportunitats a la feina, PIMEC comparteix que totes les empreses han d’impulsar mesures relacionades amb la igualtat cap a les persones treballadores i, per tant, és necessari posar en marxa, de manera clara, totes les eines orientades a aconseguir aquest objectiu.
Això no obstant, l’elaboració d’un pla d’igualtat obligatori per a les empreses de més de 50 treballadors suposa, en moltes ocasions, una burocràcia que no respon a la finalitat última de l’objectiu a aconseguir. PIMEC assenyala que les empreses amb menys dimensió no sempre disposen de les persones necessàries a la seva organització i, per tant, hauran d’assumir un cost extra per l’externalització d’aquesta nova obligatorietat. En aquest sentit, la patronal demana que aquests increments no vagin a càrrec de l’empresa.
D’altra banda, la patronal considera que la igualació del permís paternal i maternal és positiva per tal que es faci efectiva una corresponsabilitat de pares i mares en la criança dels menors. A més, el fet d’augmentar el permís paternal també impulsarà l’índex de natalitat. Ara bé, l’entitat alerta que caldria una anàlisi exhaustiva donada la situació en què es troba la “bossa de prestacions” de la Seguretat Social, que permeti l’aplicació i sostenibilitat d’aquesta mesura.
PIMEC lamenta que no hagin prosperat altres mesures encaminades a generar més competitivitat en el teixit empresarial com, per exemple, fer efectiu el règim sancionador per posar fi a la xacra de la morositat.
Switch to mobile version