Autor Societat
10 Maig 2019 a 15:00

L’ACA consensua una reserva d’aigua de 279 hm3 del sistema Ter Llobregat

Per als propers sis mesos

Embassaments // Imatge cedida per la Generalitat

Embassaments // Imatge cedida per la Generalitat

La comissió de desembassament del sistema Ter Llobregat, celebrada ahir, va fixar una reserva d’aigua de prop de 279 hm3per als propers sis mesos, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

 D’aquesta quantitat d’aigua, 156 hm3 provindran del riu Ter, destinant 80 hm3 entre els mesos d’abril i setembre per a satisfer les demandes domèstiques (69 per a la potabilitzadora del Ter i els 11 hm3 restants a la planta de Montfullà), 72,5 per als usos agrícoles i 3,4 hm3 per a usos lúdics.

Els 123 hm3 restants provindran de la conca del Llobregat, destinant una reserva de prop de 106 hm3 per a usos domèstics i més de 17 hm3 per a usos agrícoles. A més, també es preveu en aquest període destinar prop de 14 hm3 d’aigua provinent de recursos subterranis per a satisfer els usos consumptius.
Actualment, els embassaments del sistema Ter Llobregat estan al 86% de la seva capacitat, amb 528 hm3.
En la comissió de desembassament del sistema Ter Llobregat també s’ha fet balanç de la gestió de l’aigua en el període comprès entre l’octubre de 2018 i el mes de març de 2019. S’ha destacat que, durant el 2018, dels 662 hm3 d’aigua desembassats del sistema Ter, només 135 s’han destinat per a l’abastament d’aigua de la regió de Barcelona. A més, en el 98% dels dies, s’ha complert amb el cabal ambiental del riu Ter tal i com estableix la planificació hidrològica vigent i com es va corroborar en els acors de la Taula del Ter del mes de juliol de 2017.
Més de 7 hm3 d’aigua dessalinitzada
Durant el període comprès entre abril i setembre d’enguany, les dues plantes dessalinitzadores catalanes produïran 7,6 hm3d’aigua (3,9 de la Tordera i els 3,7 restants de la del Llobregat). Cal tenir en compte que, durant el 2018, les dues dessalinitzadores han produït uns 27 hm3, una xifra cinc hectòmetres superior a les de 2017.
Prop de 34 hm3 a la conca del riu la Muga
Avui també s’ha celebrat la comissió de desembassament del riu la Muga, on s’ha fixat una reserva d’aigua de més de 33 hm3. D’aquest volum, es destinaran més de 6 hm3 per a l’abastament domèstic i prop de 28 hm3 per a usos agrícoles.
L’embassament de Darnius Boadella està avui a més del 87% de la seva capacitat, amb més de 53 hm3.
En compliment del que estableix el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) 2016-2021, s’hauran d’implantar i complir en aquesta conca uns cabals ambientals que oscil·laran entre els 259 i els 173 l/s a l’alçada de l’estació d’aforament de Pont de Molins.
D’altra banda, en cas que, tot i el compliment del règim de cabals establert, es detecti l’assecament d’algun tram del riu Muga es durà a terme un augment puntual del cabal circulant aigua avall de Pont de Molins fins a 360 l/s, sempre que el volum a l’embassament de Darnius-Boadella sigui superior a 40 hm3 i el cabal total d’entrada a l’embassament superior als esmentats 360 l/s. Aquest desembassament es mantindrà fins que es restitueixi la continuïtat fluvial.
Maniobres de cabals generadors
En tots els embassaments del Ter-Llobregat i de la Muga es duen a terme l’alliberament dels cabals ambientals així com els cabals generadors per tal de potenciar les característiques ecològiques dels rius aigua avall dels embassaments. Com a novetat per aquest 2019, la comissió de desembassament del Ter Llobregat ha aprovat dur a terme, per primera vegada a les conques internes, maniobres de cabal generador des de les preses de la Baells i Susqueda, amb aportació de sediments.
Switch to mobile version