Autor Societat
4 Juny 2019 a 15:00

Secretaria d’Universitats i Recerca en relació al finançament de les universitats

Comunicat

Universitat Barcelona// Foto:wiquipedia Commons

Universitat Barcelona// Foto:wiquipedia Commons

En relació al finançament de les universitats públiques de Catalunya la Secretaria d’Universitats i Recerca vol fer les següents consideracions:
  • L’actual situació financera del Govern de la Generalitat, amb uns pressupostos prorrogats i un control extraordinari del finançament autonòmic per part del Govern espanyol, afegit a un dèficit fiscal històric que limita l’exercici de l’autogovern són fets contrastats que, a la pràctica, dificulten enormement poder materialitzar les polítiques financeres que Catalunya necessita.
  • Aquesta limitació financera també afecta, malauradament, les universitats públiques. La manca de pressupost actual fa que no es pugui consolidar el primer augment previst de 72 MEUR per millorar la inversió en el sistema d’universitats públiques. La Secretaria d’Universitats i Recerca ja va avançar al març la voluntat de destinar una dotació pressupostària aquest any de 42 MEUR per eliminar el dèficit en el finançament estructural.
  • Paral·lelament, per pal·liar aquest problema estructural de finançament el Govern, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, ha posat en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC). Un dels objectius d’aquest gran pacte de país és fixar les bases d’un nou model de finançament de les universitats, que les doti dels recursos necessaris per assegurar la suficiència, l’estabilitat i la continuïtat sostinguda en el temps d’acord amb el sistema d’universitats i recerca que requereix el país en la seva aposta per a una societat i una economia basades en el coneixement.
  • L’objectiu en el marc dels acords del PNSC és que les polítiques de coneixement del Govern assoleixin a mig termini un pressupost de 1.200 MEUR anuals, aproximadament el 0,60% del PIB català.
  • Malgrat les evidents dificultats exposades, la secretaria d’Universitats i Recerca continua treballant amb la ferma voluntat de dotar les universitats públiques d’un finançament just com a motor i punta de llança que són de l’economia del coneixement que volem per a Catalunya. El seu èxit serà també el nostre com a país.

Switch to mobile version