Autor Economia
11 Juliol 2019 a 10:00

Gairebé 6 meurs per promoure l’autoocupació juvenil

Mitjançant el SOC

Garantia Juvenil

Garantia Juvenil // Imatge del web http://garantiajuvenil.gencat.cat

 

El Govern aprova atorgar un total de 5.998.250,00 euros per afavorir l’autoocupació dels joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb càrrec al pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a través del Servei d’Ocupació de Catalunya.
L’import de les subvencions es desglossa de la següent manera:
Any
Import
2019
4.798.600,00 €
2020
1.199.650,00 €
TOTAL
5.998.250,00 €
Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té per objectiu reduir l’atur juvenil i que desenvolupa el Servei d’Ocupació de Catalunya. Va adreçat a joves aturats entre 16 i 29 anys i consisteix a facilitar l’accés al mercat laboral d’aquest col·lectiu mitjançant programes de formació, treball, emprenedoria i mobilitat internacional.
Aquest acord forma part de les polítiques d’ocupació i de suport al treball que impulsa el Govern i de les quals es podran beneficiar aquest any més de 460.000 persones.
El Departament té un pressupost de 919.500.000 euros destinat a polítiques d’ocupació mitjançant programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, un 18% més que l’any passat.
 

Les prioritats de les polítiques d’ocupació són:

1.     El treball de qualitat per aconseguir progrés social.
2.     El treball com a millor instrument social acompanyat de polítiques d’ocupació perquè cap persona ni col·lectiu es quedi enrere.
3.     Suport territorialitzat per la millora de l’ocupabilitat de les persones
4.     Orientació com a nucli central de les polítiques d’ocupació
5.     Segmentació de programes per col·lectius d’especials dificultats
6.     Formació, qualificació o integració del sistema

Pel que fa als col·lectius prioritaris que se’n beneficien, són els següents:

Col·lectiu
Import
1. Risc d’exclusió
350.600.000,00 €
2. Majors de 45 i llarga durada
90.500.000,00 €
3. Joves
52.200.000,00 €
4. Dones
30.600.000,00 €
5. Baixa qualificació
57.500.000,00 €
6. Persones amb discapacitats
123.000.000,00 €
7. Programes transversals
215.100.000,00 €
TOTAL
919.500.000,00 €
Switch to mobile version